Van een natuurlijk evenwicht naar een rijkunstig evenwicht!

Om het trainen van een paard overzichtelijk te houden en voor iedereen toegankelijk, is er een stappenplan voor de opbouw van de trainingen bedacht. Deze stappen zien er als volgt uit:

Fase 1: Aanleren van de hulpen
Fase 2: Verticaal evenwicht
Fase 3: Horizontaal evenwicht
Fase 4: Zijgangen


Voordat we aan rechtrichten beginnen…

Een aantal dingen waar je van tevoren al op kunt letten eer je aan het rechtrichten kunt beginnen zijn bijvoorbeeld hoe je paard op zijn omgeving reageert en of je zadel goed ligt.

Lees meer…


Fase 1: de hulpen leren

Voordat we aan rechtrichten kunnen beginnen, is het handig om alle hulpen die je nodig hebt om je paard te kunnen beïnvloeden met je paard door te nemen.

Lees meer…


Fase 2: verticaal evenwicht

Wat is een verticaal evenwicht en waarom willen we dit?
Welke oefeningen kun je verwachten om het verticaal evenwicht te verbeteren.

Lees meer…


Fase 3: horizontaal evenwicht

Lees meer over wat een horizontaal evenwicht is, waarom we daar uiteindelijk naartoe werken en hoe je dit bij een paard kunt herkennen.

Lees meer…


Fase 4: zijgangen

Welke zijgangen zijn er en wat kunnen ze voor je paard betekenen?Daarnaast, wat moet je al kunnen voordat je aan de zijgangen kan beginnen.

Lees meer..